Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

A new year with a lot of plans

A new year with a lot of plans

First of all I would like to wish you all a happy new year. A year in which we are able to execute our plans without to many restrictions…… a year in which we hopefully will see some tourists coming back to Siem Reap, because the situation in this city now is really harrowing.

So what are our plans for the New Year. Of course we have to be a bit cautious with our expectations; it’s difficult to predict how this year will go, but at least we have reason to believe that the schools here will open up quickly again. Anyway we will go to the market with our new Leng books. Leng works very well in school but it is also extremely good for homeschooling purposes.

Going to the market will also mean that there will be more traveling around the country. That will be exciting.

By the way in the background we will continue developing new Leng books. We have now a number of math, Khmer and Logic books……. The plan is to focus now on more math and Khmer and making a start with English books.

For sure we will continue the Pro-op project. (Developmental toys for 1 till 4 year olds). There a lot of work to do in this project but somewhere in the first half of this year we should be able to provide more information about this project.

The coming year we also need to improve digitally; the website, selling online, instructions on you tube are subjects that become more and more important. Many of these plans were already on the schedule of 2020, there has been done a little bit, but this year we will make it a priority.

For Soka, Neen and Chorn it should be a year in which they will grow more. All three of them have improved a lot last year, each in their own field. For Chorn we need to keep focusing on his English (important in IT); for Neen we will focus on teaching skills and Soka will be very busy with the challenging study she has started. In the meantime we also try to help a few young people around us. For a lot of them the situation is very hard now. Where possible we will help them.

And then more personally. I hope it will be possible to make a trip to the Netherlands again. It’s great that we have video calling nowadays but catching up face to face is something that I am really looking forward to.  

And finally there’s my plan to use the bicycle more again. The last weeks I did not use the bike a lot for several reasons. But now the bicycle is fixed, polished and ready for regular nice rides again.

Allereerst wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar. Een jaar waarin we plannen hopelijk weer zonder al teveel restricties uit kunnen gaan voeren……. een jaar waarin er misschien weer wat toeristen deze kant op gaan komen want de situatie in Siem Reap is echt schrijnend….

Wat zijn dan onze plannen voor het nieuwe jaar. We moeten natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met onze verwachtingen. Het is moeilijk om te voorspellen hoe 2021 zal verlopen, maar waarschijnlijk gaan de scholen snel weer open in het nieuwe jaar. Hoe dan ook gaan we de markt op met onze nieuwe Leng boeken. Leng is niet alleen goed op school maar is ook bij uitstek geschikt voor thuisstudie.

De markt opgaan betekent ook dat er dit jaar wat meer gereisd zal gaan worden binnen Cambodja. Spannend.

Overigens gaan we op de achtergrond gewoon door met het ontwikkelen van nieuwe Leng-boeken. We hebben nu een aantal reken-, taal- en logic boeken……. Het plan is om ons nu te richten op meer rekenen en taal (Khmer) en we gaan ook starten met Engels.

We zullen zeker doorgaan met het Pro-op project. (ontwikkelings speelgoed voor 1 tot 4 jarigen). Er is nog heel veel werk te verzetten maar in de eerste helft van het nieuwe jaar zullen we meer moeten kunnen melden over dit project.

We moeten ons het komend jaar ook digitaal verbeteren; de website, online verkopen, you tube instructies, zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden. Veel van deze onderwerpen stonden al op de planning van 2020, en er is ook wel iets gedaan, maar dit jaar komt het weer hoger op de agenda.

Voor Soka, Neen en Chorn wordt het hopelijk een jaar waarin ze zich wederom verder zullen gaan ontwikkelen. Alledrie maken ze op hun eigen manier grote sprongen voorwaarts. Voor Chorn zal de uitdaging blijven liggen in de Engelse taal (belangrijk in de IT); voor Neen zal de nadruk gaan liggen op het lesgeven en Soka zal haar handen vol gaan krijgen aan de uitdagende studie die zij is begonnen. Inmiddels proberen we ook wat andere jongeren om ons heen te helpen, vooral nu de toekomst voor veel van hen moeilijker is geworden door Corona. Waar mogelijk zullen we doen wat we kunnen.

En dan op een meer persoonlijk vlak. Ik hoop dat het lukt om dit jaar weer een bezoek aan Nederland te brengen. Het is heel fijn dat er zoiets bestaat als videobellen, maar face to face bijkletsen is iets waar ik inmiddels enorm naar uitkijk.

Tot slot is mijn plan om weer meer te gaan fietsen. De laatste weken is het van fietsen om verschillende redenen niet veel gekomen. Inmiddels staat de fiets, gerepareerd en gepoetst weer klaar voor regelmatige mooie tochtjes.

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com