Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

Dissapointed

Till now I have mainly experienced positive things. When I wake up in the morning I am excited to start a new day. My day starts around 6 o´clock; this should say enough. What makes it very motivating is that we have made progress almost every week (often even visible progress).

But not last week. For the first time I have experienced the feeling of going backwards…. And that doesn´t feel good at all.

The first disappointment occurred on Monday, after waiting some time to get in contact with the electricity company we found out (even though we had delivered everything) that we at least had to wait another week for them to complete the file….. which will then be going through a round of approval. So also this week we will not shredder one piece of plastic……

On Tuesday Theang told me that he found a good place to get more work experience in the tourism market. For him this is very good news, but for Panha Sabay it is a pity. He had just learned how to process water bottles into cubes. Thursday was his last working day with us.

That same day I also found out that the company who was supposed to make our molds was out of business. It is not completely clear what the consequences are, but most probably we have to start over again and find a new place who can make molds. That also means paying for it again.

Then on Thursday my computer broke down. It already showed some signs of illness the days before (it worked very slowly), but on Thursday it was completely dead. Then it is a good thing to have an IT-student in the house. Vutey was able to resuscitate the machine and on Friday I could work on it again…..

That is to say, on Saturday I lost the internet connection. I initially thought that it was because of the national elections on Sunday, but then it turned out to be a local problem….Because of all the rain the internet company could not come on Sunday to repair it, so we had to wait another day.

But now it is Monday (a new week). The internet company has arrived, so hopefully I can put this story on my website soon, I can see who won the tour the France and start up all the other things that are on my to-do-list-today. And I count on this week making progress again.

Tot nu toe heb ik eigenlijk vooral positieve dingen ervaren met het opzetten van Panha Sabay. Als ik ´s morgens wakker word, heb ik zin om de dag te beginnen. Ik word altijd wakker rond 6 uur; dat zegt al genoeg. Wat erg motiverend werkt is dat we bijne iedere week vorderingen maken (vaak zelfs zichtbare vorderingen).

Maar dit geldt niet voor afgelopen week. Voor het eerst heb ik het gevoel gehad achteruit te gaan…… en dat voelt helemaal niet goed.

De eerste tegenvaller was op maandag. Nadat we al een poosje hadden moeten wachten, werd ons bij het electriciteits bedrijf meegedeeld dat we (ook al hadden we alles aangeleverd) toch zeker nog een week moesten wachten voordat het dossier klaar was…. voor een eventuele goedkeuring. Dus deze week gaan we zeker nog niet shredderen.

Op dinsdag vertelde Theang me dat hij een nieuwe werkplek had gevonden. Een werkplek in de toeristenbranche, waarvoor hij is opgeleid. Voor hem is dit heel goed nieuws, voor Panha Sabay is het minder goed nieuws. Hij had net geleerd om van water flessen kubusjes te maken. Donderdag was zijn laatste dag bij ons.

Diezelfde dag kreeg ik ook de mededeling dat het bedrijfje dat onze mallen zou maken was gestopt. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de cosequenties zijn, maar hoogstwaarschijnlijk kunnen we fluiten naar de mallen. Ik zal een nieuwe plek moeten vinden waar ze dit kunnen. En het betekent waarschijnlijk ook dat ik opnieuw voor die mallen moet gaan betalen.

En toen, op donderdag, gaf mijn computer het op. Er waren al een paar ziekte symptomen de dagen ervoor (de laptop werkte uiterst traag) maar op donderdag overleed hij helemaal. Dan is het fijn om een IT-student in huis te hebben. Vutey heeft hem gereanimeerd en op vrijdag kon ik weer wat doen op het ding…..

Maar… op zaterdag raakte ik de internet connectie kwijt. I eerste instantie dacht ik dat dat misschien te maken had met de nationale verkiezingen (op zondag). Maar op zondag bleek het toch een lokaal probleem te zijn. Vanwege alle regen kon de internet provider niet komen op zondag, dus moesten we nog een dagje wachten.

Nu is het maandag, een nieuwe week. De internet provider is gearriveerd, dus ik hoop dit verhaal zo op mijn website te kunnen plaatsen. Dan kan ik ook zien wie de tour heeft gewonnen en ik kan weer beginnen aan mijn to-do-lijst. Deze week gaan we weer de goede kant op…vooruit.

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com