Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

A big donation for Safe Haven

A big donation for Safe Haven

With help of Marion, an “old” but dear school friend, we were able to give Safe Haven a number of games. Safe Haven is an NGO in Siem Reap. Their mission is to provide intervention and support for children with disabilities and medical issues, allowing them the opportunity to access the medical and therapeutic resources they need in order to lead healthy lives and reach their full potential and highest level of personal independence.

Most of the time the social workers of Safe Haven go out to visit families with special needs kids to see what they can do to make the situation better for that kid. It also means working and playing a lot with the kids themselves and there our products come in.

To make sure our products are used effectively we offered the social workers of Safe Haven a training too. In this training we let the social workers play themselves. This way they could experience the benefits and difficulties of learning a new game. We taught them about the importance of playing as a learning and development tool for every kid and we gave them tips on how these games could be used in their every-day-working-situation. We even adapted a number of games to make them easier for kids with motor disabilities.

The training turned out to be very valuable and I would like to compliment Neen and Soka for doing such a good job in Khmer. And again a big thank you for Marion and her friends who made this possible.

Met hulp van Marion, een “oude” lieve schoolvriendin, waren wij in staat om Safe Haven een aantal spellen te geven. Safe Haven is een NGO in Siem Reap. Hun missie is om een verschil te maken en ondersteuning te bieden aan kinderen met een handicap of een medische aandoening door hen toegang te geven tot de medische en therapeutische hulp die ze nodig hebben om gezond te leven, gebruik te maken van ieders individuele mogelijkheden en te komen tot ieders maximale niveau van onafhankelijkheid.

In de meeste gevallen gaan de maatschappelijk werkers van Safe Haven erop uit om de families te bezoeken en uit te vinden wat zij kunen doen om de situatie voor hun kind beter te maken. Dit betekent ook dat ze veel tijd met de kinderen doorbrengen; therapie, spelen en leren. En daar gaan onze producten bij helpen.

Om zeker te zijn van een goed gebruik van onze spellen hebben we de medewerkers van Safe Haven ook een training aangeboden. In deze training leerden de maatschappelijk werkers eerst zelf de spellen te spelen. Hierdoor ervoeren ze zelf de voordelen van de spellen en de moeilijkheden van het leren van een nieuw spel. We benadrukten hoe belangrijk het is voor alle kinderen omte spelen, omdat dit een natuurlijke manier van leren is en we gaven hen tips hoe onze producten kunnen worden ingezet in hun werk. We hebben zelfs een deel van onze spellen aangepast om ze beter hanteerbaar te maken voor kinderen met motorische beperkingen.

De training bleek zeer waardevol en ik wil dan ook graag Neen en Soka complimenteren die het overgrote deel van de training deden in Khmer. En natuurlijk een enorm dank je wel aan Marion en vrienden die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

More news & events
GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com