Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

Water melons

What is Panha Sabay having to do with watermelons you might ask? Well since a few months Panha Sabay is in contact with CADF (Cambodia Agribusiness Development Facility) about the watermelon-growing-businessJ. CADF teaches farmers to work more profitable and one of their success programs is growing water melons after the rice harvest with help of a waterdrip-irrigation-system. These systems are basically plastic tubes with holes where the water drips through. With this system you can provide water and bring it close to the plant and that means no spillage of water. There is just one downside to this success story and that is that the tubes sometimes get bitten by rats who want to get to the water inside. If that happens the tube must be replaced. With the amount of drip-irrigation-systems already placed, this means that quite some meters of useless tubes are getting burned every season.

Panha Sabay is now testing if the plastic from these tubes is a suitable source of raw material for our LENG game boards. We already know that the plastic is well-recyclable. But before you are there a lot of work needs to be done: transport – cutting (because the drip part needs to be removed) and cleaning. We are now in the phase of calculating all these costs and optimizing the process.

And this week Tuesday I went on a tour to learn about this watermelon project and see it with my own eyes. It was a great excursion. I have seen just happy people; these farmers can really make a good profit from this extra crop. They grow the water melons on land that will be used for growing rice later this year. The land is getting fertilized by the watermelon-plant-left-overs. It’s all win-win.

Wat heeft Panha Sabay te maken met watermeloenen hoor ik je denken. Welnu, Panha Sabay is al een paar maanden in contact met CADF (Cambodia Agribusiness Development Facility) over de watermeloen-teeltJ. CADF leert boeren om meer rendabel te werken en een van hun succes programma’s is watermeloenen te telen na de rijstoogst met behulp van een water-drup-irrigatie-systeem. Zo’n systeem is in basis niets meer dan een slang met gaatjes waar water doorheen kan druppelen. Zo’n systeem brengt het water direct naar de plant en dat betekent dat er geen water verloren gaat of zinloos verdampt in de hitte. Er is eigenlijk maar een nadeel aan het systeem en dat is dat de slangen soms worden aangevreten door ratten die bij het water willen komen. Als dat gebeurt is de slang onbruikbaar geworden en moet het worden vervangen. Met zoveel systemen in gebruik, betekent dat toch een aanzienlijk aantal meters afgekeurde slang die ieder seizoen worden verbrand.

Panha Sabay is nu aan het testen of wij deze slangen kunnen gebruiken als grondstof voor onze LENG speel-plankjes. We weten intussen dat het plastic zelf goed te recyclen is. Maar voordat je zover bent is er aardag wat werk te verzetten: transport – opensnijden (want het extra drup-deel moet worden verwijderd) en schoonmaken. Wij zijn nu in de fase waarin we de kosten voor al dit werk berekenen en zoeken naar optimalisering van dit proces.

En deze week dinsdag ben ik op excursie geweest om meer te leren over dit watermeloen project en om het met mijn eigen ogen te zien. Het was een hele interesante dag. Ik heb alleen maar blije mensen gezien; deze boeren verhogen hun inkomsten aanzienlijk door deze extra teelt. Ze telen de watermeloenen op land dat later dit jaar weer wordt gebruikt voor rijstteelt. De plantresten na de oogst van de watermeloenen zorgen voor bemesting. Iedereen wordt hier beter van.

More news & events
GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com