Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

The Mold

I want to write a small story on it, since it took us enough blood, sweat and tears.

During my holiday in the Netherlands in May I discussed with my brother Erik and my former colleague Marcel about the best way to make a mold for the gameboard, which you need to play Leng.

Marcel made a beautiful extensive construction drawing for the mold, but now it needed to be build. Erik tried to make one of aluminum, but for several reasons this has not been completed (yet).

In the meantime I thought it was wise to look for a place in Cambodia where a mold like this could be built. Because if my dreams come true we will need more of them.

At first we thought we had a solution with the company in Phnom Penh that also built te machines. Unfortunetaly that small business was forced to stop his activities. Through a fellow-recycler in Siem Reap we got in contact with metal factory….. but after a week they decided that building the mold was too complicated and too time consuming (They simply had too much work). After a long urging they gave us the address of another metal factory on the edge of the city….. And now, over a week after we visited that factory and explained what we wanted…..It was not cheap, we have no idea yet if it will work, and it feels like it is made from lead, that’s how heavy the thing is……BUT WE HAVE A MOLD!!!

Ik ga er toch een klein berichtje aan spenderen want het heeft genoeg bloed, zweet en tranen gekost:

Tijdens mijn vakantie in Nederland in Mei heb ik met mijn broer Erik en oud-collega Marcel gesproken over hoe het beste een mal te maken voor het speelplankje dat nodig is om Leng te spelen.

Marcel maakte een prachtige uitgebreide constructietekening voor de mal, maar nu moest hij nog gerealiseerd worden. Erik heeft geprobeerd om de mal te (laten) maken van aluminium, maar door verschillende redenen is dit nog niet klaar. Ondertussen leek het mij verstandig om ook in Cambodja op zoek te gaan naar een plek waar ze een dergelijke mal zouden kunnen maken. Want als al mijn dromen waarheid worden hebben we meerdere mallen nodig.

In eerste instantie dachten we een oplossing te hebben met het bedrijf in Phnom Penh dat ook de machines maakte. Helaas dat bedrijfje moest zijn activiteiten staken. Via een collega-recycler in Siem Reap kwamen we terecht bij een metaalfabriek…. echter na een week besloten zij dat zij het maken van de mal te ingewikkeld en tijdrovend vonden (Ze hadden het te druk.) Na lang aandringen, gaven ze ons het adres van een andere metaalfabriek aan de rand van de stad……. En nu, ruim een week nadat we met hen spraken….. Hij is niet goedkoop, we hebben ook nog geen idee of het gaat werken, en hij lijkt wel gemaakt van lood, zo zwaar is het ding……MAAR WE HEBBEN EEN MAL!!!!!

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com