Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

looking back on 2020

And then it is already end of December, time to look back a little. Wat a bizarre year it was; for everyone, and also for us.

The year started out well. Our turnover figures were growing from November 2019. But even better was the fact that I got a number of visitors. First my parents came; that was very very special. It was so great to show them how my life is here and spend time together. Then Anja and Wil came, like every year, which makes their visit one of many nice traditions, lots of talking and wine. And finally Anke came. That was also a great visit with a number of unexpected fun activities. Especially our visit to a few schools in the Kulen Mountain area was unforgettable.

It was good that these visits were planned in a row, because a week after Anke left the world closed up…..

In the beginning of March we had a few sales events but in the middle of that month we also had the first Covid infections in Cambodia and immediately the schools were closed.

From that moment things got difficult for us too. Because of all of the ominous messages from The Netherlands I got super cautious too. So I decided to close the office. With Khmer New Year coming up I heard too many stories about parties and ceremonies. I could not prevent those but I could prevent my staff bringing any virus to the office.

Until the beginning of May that was the situation. No colleagues in the office, me working a little bit, but spending more time on the bike and watching Netflix (what a great gift that was from Anke). But after a little bit more than 5 weeks I realized that there were just a few Covid cases in Cambodia and it felt safe enough to start back up again. We made a schedule to ensure that there were max two (plus me) workers in the office but it allowed us to do something at least.

We focused mainly of the development of new products. We made Damreap, for now the last game with the plastic bottle cubes. We spend a lot of time and energy constructing Leng books and later in the year (we’d increased the amount of working hours along the way) we started Pro-op. Po-op is the preliminary name of the project which is all about creating awareness about the importance of playing especially for young kids.

This was a year of ups and downs; positive and energetic periods alternated with dejected and days feeling very tired (sometimes weeks) but all and all we are proud of what we achieved. Last week we received the books from the printing house; we can go to the market next year with 8 new titles. Also the first baby and toddler toys are ready or almost ready….. so 2021…. Here we come.

En dan is het alweer eind December. Tijd om even achterom te kijken. Wat een bizar jaar was dit. Voor iedereen en ook voor ons.

Het jaar begon goed. We hadden oplopende omzetcijfers vanaf november 2019. Maar leuker was het nog dat ik een aantal bezoekers achter elkaar kreeg. Eerst waren daar mijn ouders, dat was heel erg bijzonder. Wat was het fijn om hen te kunnen laten zien hoe mijn leven hier is. Toen kwamen Anja en Wil en dat was, zoals ieder jaar, weer heel gezellig en vertrouwd. En tot slot was daar Anke. Dat was ook een fantastisch bezoek met heel onverwachte activiteiten. Vooral ons bezoek aan een paar scholen in Kulen Mountains was onvergetelijk.

Achteraf was het goed dat deze bezoeken snel achter elkaar plaatsvonden, want een week na het vertrek van Anke ging de wereld dicht………….

We hadden begin Maart nog een paar verkoopevenementen maar halverwege die maand waren de eerste Covid gevallen in Cambodja een feit en direct gingen de scholen dicht.

Vanaf dat moment werd het voor ons moeilijk. Vooral ook door alle onheispellende berichten uit Nederland werd ik ook supervoorzichtig en besloot ik het kantoor te sluiten. Met Khmer New Year in april in het vooruitzicht hoorde ik veel verhalen over feesten en ceremonies van mijn medewerkers. Ik kon hen dat niet verbieden maar ik kon wel voorkomen dat ze het virus naar kantoor zouden brengen.

Tot begin mei was dat de situatie. Geen medewerkers op kantoor, een beetje werken maar vooral veel fietsen en netflix (wat een fijn cadeau bleek dat te zijn, Anke). Maar na iets meer dan 5 weken en vooral het besef dat er maar weinig Covid-gevallen waren in Cambodja voelde het veilig genoeg om weer een beetje op te starten. We maakten een schema waarbij er steeds 2 medewerkers en ik op kantoor waren en zo konden we toch het een en ander doen.

We richtten ons vooral op het ontwikkelen van nieuwe producten. We ontwikkelden Damreap, het voorlopig laatste spel met de plastic-flessen-blokjes. We staken veel tijd en energie inhet maken van nieuwe Leng boeken en later in het jaar (inmiddels werkten we ook weer veel meer uren)zijn we begonnen met Pro-op. Pro-op is de voorlopige naam van het project waarin we ouders van jonge kinderen bewust willen maken van het nut van spelen.

Het was een jaar van ups en downs; positieve en energieke periodes werden afgewisseld met meer neerslachtige en vermoeide dagen (soms weken) maar al met al zijn we trots op wat we hebben bereikt. Vorige week hebben we de boeken van de printer ontvangen; met maar liefst 8 nieuwe boeken kunnen we komend jaar de markt op. Ook de eerste baby-en peuter spellen zijn klaar of bijna klaar……. dus 2021…… kom maar op.

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com