Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

Panha Sabay

Yesss, I have a name for my little enterprise (with help of a few Cambodian friends) Panha Sabay (phonetic for បញ្ញា សសប្បា which means sort of funny intellect). The next thing is a logo. A designer made two versions, which one do you like best?

The first one is a modern merger of the first letters of the two Khmer words (P and S sort of). The second one doesn’t need a clarification I think. That should be perhaps the argument to choose that one, but the first one applies more to the intellect part……..HELP!

Jaaa, ik heb een naam voor mijn bedrijfje (met hulp van een paar Cambodjaanse vrienden) Panha Sabay (fonetisch voor បញ្ញា សសប្បា oftewel vrij vertaald: intellect met plezier) Nu moet ik nog een logo. Een ontwerper heeft twee voorstellen gemaakt, welke vinden jullie het beste?

De eerste is een moderne samenvoeging van de eerste letters van de Khmer woorden (zeg maar de P en S). De tweede behoeft geen uitleg denk ik. Dat zou meteen ook het argument moeten zijn om de tweede te kiezen, maar de eerste refereert meer aan het intellect…….. HELP!

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com