Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

The Logo

Thank you all for the feedback I got on the logo-options. See here the result. Of course there’s also a version with the name written in Khmer.

Now that there’s a name and a logo, I can start the next step: a website. I got in contact with a website designer and according to the contract the website will be ready before the year ends. If you want something, it can often happen fast here…….

Building the website means that I also cannot avoid the social media much longer. I have set up a LinkedIn account. The next step will be Facebook; for which I am now gathering all the courage:) Facebook is an important source of information and communication in Cambodia, so to gain some brand awareness…………

In this period a number of friends and acquaintances are passing by; the high season is starting up. It is nice to be able to show the prototypes in real life. And , as I experienced already the whole year, almost every conversation leads to new ideas or insights. Thank you all for that too.

Dank allemaal voor de feedback die ik kreeg op de logo-opties. Uiteindelijk is dit het resultaat. Vanzelf is er ook een versie met de naam in Khmer geschreven.

Nu ik de naam heb en een beeldmerk, kan de volgende stap gezet worden: een website. Inmiddels is het contact met een website designer gemaakt en volgens de offerte zal de website nog dit jaar klaar zijn. Als je wat wilt, kan het vaak ook heel snel hier…….

Met de bouw van de website zal ik er ook niet aan ontkomen de social media mee te nemen. Ik heb inmiddels een LinkedIn aangemaakt. De volgende stap zal Facebook zijn; daarvoor ben ik nu eerst alle moed aan het verzamelen:) Maar Facebook is voor Cambodja een hele belangrijke bron van informatie en communicatie dus als Panha Sabay bekendheid wil vergaren……………….

Intussen komen er deze tijd ook veel vrienden en bekenden langs, het toeristische hoogseizoen staat ook voor de deur. Leuk hoor om de prototypes in het echt te kunnen laten zien en zoals ik tot nu toe de hele tijd heb ervaren: ieder gesprek levert nieuwe ideeën of inzichten op. Dank jullie wel!

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com