Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

Siem Reap lockdown, day 4

Siem Reap lockdown, day 4

Today was the first working day in lock-down. Saturday I already informed the employees about the current situation in the city (Chorn, Neen and Soka all live outside the city and getting this kind of information isn’t always obvious). Exemption of the lock-down for work is only possible if the work is crucial, and even though I feel that we are doing important things (namely education) I am not even going to try to apply for this. I told Chorn, Neen and Soka that I would give them daily remote online assignments. It will be about learning (they do not just work here) but we can definitely do some things for Panha Sabay as well.

So this morning around 7 I started to send out the personal assignments for the day. There were quick responses; apparently everybody was ready for them. And during the day I received a number of results. So the first day went pretty well, if I say so myself.

Vandaag is het de eerste werkdag van de lock-down. Zaterdag heb ik de medewerkers al op de hoogte gebracht van de huidige situatie in de stad (Chorn, Neen en Soka wonen alledrie buiten de stad en dan is het niet vanzelfsprekend dat ze dit soort informatie meekrijgen). Een uitzondering op de lock-down voor werk is mogelijk als dat werk cruciaal is. En hoewel ik vind dat we met belangrijke dingen bezig zijn (nl. Educatie) ga ik die vergunning toch maar niet aanvragen. Ik heb afgesproken dat Chorn, Neen en Soka, dagelijks een paar opdrachten van me krijgen die ze dan online kunnen uitvoeren die dag. Dat zal deels leren zijn (ze zijn hier tenslotte niet alleen omte werken) maar we kunnen ook zeker een aantal dingen op afstand doen vor Panha Sabay.

Vanochtend ben ik dus rond 7 uur begonnen met iedereen een aantal persoonlijke opdrachten te geven. Er kwamen al snel reacties; iedereen zat er blijkbaar klaar voor. En in de looop van de dag kwamen de resultaten binnen. De eerste dag is best goed gegaan al zeg ik het zelf.

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com