Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

What happened in August

August became an extremely busy month. When Sitha was done with his part of the work on the new website, I needed to move and set up all the former blogs and news again. It was a lot of work (also because my laptop is not the fastest) but it was also nice to go through everything I had written in the previous two years. Lots of memories came back and I realised how much we have done so far (to be honest also things that turned out not to be very relevant). All in all I had sort of a new year’s month instead of a new year’s eve.

In August we also helped Robert as much as we could with getting his new waffle bar to open as soon as possible. My employees had never painted chairs before; there’s a first time for everything.

Robert decided to open his bar on Wednesday August 21st, but ……. I was on my way to the PDC on Tuesday afternoon when it started to rain like hell. It is the rainy season but until now we mainly had short decent showers. After one hour (I was taking shelter in a shop) Road 6 (the big road to Phnom Penh) had changed into a river.

I decided to go back home when the shower calmed down a bit. I wanted to bring my laptop to a safe place. I had got some disturbing messages from Robert that he had a flood in his bar. My plan was to go home and then to his place to help. (That was a challenge in itself because my scooter decided to quit swimming, so I had to push it back home). But then I found out that the situation in my house/office was at least as bad as Roberts place.

My house/office is not that big but has three floors. The water came down via the stairs from the flat roof, filling all the rooms it passed along the way. If it was not such a horrific view you could almost enjoy a real indoor waterfall. It took a few minutes to realise what was happening. It was raining on the big computer screen of Vutey and Neen’s laptop lied in a puddle of water on her desk. My stock of printed Leng-books is on the third floor (to avoid water problems) where they are piled up from the floor. In my bedroom is the stock of final products…… packed in cardboard boxes. You could see the water sucking up by that cardboard. That evening I kept on mopping and scooping water until 10.30pm; I scooped almost 400 litres of water from my bedroom alone. I was so tired.

The next morning we (I had a full staff of 5 that day) started cleaning and drying everything, in an attempt to safe as much as possible. Thanks to a very thorough and careful job of Chorn and Vutey, the screen and laptop were rescued. About a third of our final products is destroyed. Fortunately the number of drowned books was limited to about 300.

Quite cynical we found the root cause of this debacle in a plastic bottle blocking the entrance of the rain pipe on the roof.

Robert fixed his place in two days too and he opened the Waffle bar on Friday the 23rd.

Now that my house had had a good clean I decided it was time for a party. Despite everything there was still enough to celebrate. My birthday, the new website, the launch of Leng and the new selling place. And so we ended the month of August with a nice party.

August werd een hele drukke maand. Toen Sitha klaar was met zijn werk, de set up van de nieuwe website, moest alle informatie opnieuw worden opgemaakt. Het was veel werk (ook al omdat mijn laptop niet de snelste is) maar het was ook leuk om door alle “news” en “blogs” te gaan die ik in de afgelopen twee jaar heb geschreven. Veel herinneringen kwamen boven en wat hebben we veel gedaan (om eerlijk te zijn ook dingen die nu achteraf niet erg relevant zijn gebleken). Al met al had ik dus niet zozeer een oudejaarsdag maar meer een oudejaarsmaand.

In augustus hebben we ook Robert zoveel mogelijk geholpen om zijn nieuwe bar gereed te krijgen om open te gaan. Mijn medewerkers hadden nog nooit stoelen geschilderd; voor alles is een eerste keer.

Robert besloot om woensdag 21 augustus open te gaan, maar ….. dinsdag middag was ik op weg naar het PDC toen de regen met bakken uit de lucht kwam vallen. Het is regentijd, maar tot dan toe hadden we vooral korte redelijke buien gehad. Na een uur (ik stond the schuilen in een winkel) was Road 6 (de grote weg naar Phnom Penh) verandert in een rivier. Toen de bui een beetje begon te bedaren besloot ik terug te gaan naar huis en mijn laptop in veiligheid te brengen. Ik had inmiddels verontrustende berichten van Robert gekregen dat hij aan het hozen moest. Mijn plan was om hem te gaan helpen, ndat ik mijn spullen thuis had afgeleverd. (En dat was al een onderneming op zich want mijn scooter wilde niet rijden in die rivier, dus moest ik hem voortduwen naar huis). Maar eenmaal thuis kwam ik tot de ontdekking dat de situatie in mijn eigen huis/kantoor minstens zo erg was als Roberts bar.

Mijn huis/kantoor is niet heel groot maar telt wel drie verdiepingen. Het water kwam via de trappen vanaf het platte dak naar beneden, onderweg alle ruimtes vullend die het tegenkwam. Als het niet zo’n afschrikwekkend beeld was geweest had je bijna kunnen genieten van een echte indoor waterval. Het duurde ook even voordat ik me realiseerde wat er gebeurde. Het regende op het grote computerscherm van Vutey en de laptop van Neen lag in een plas water op haar bureau. Mijn Leng-boeken-voorraad staat op de derde verdieping (juist om wateroverlast te voorkomen), waar ze staan opgestapeld vanaf de grond. In mijn slaapkamer staat de voorraad eindproducten….verpakt in kartonnen dozen. Je zag het water opgezogen worden door dat karton. Ik ben die avond tot half 11 aan het scheppen en dweilen geweest; heb bijna 400 liter water alleen al uit mijn slaapkamer geschept. Ik was kapot.

De volgende ochtend zijn we met alle medewerkers aan het schoonmaken gegaan en hebben we geprobeerd nog zoveel mogelijk te redden. Zo hebben we, dankzij zorgvuldig werk van Chorn en Vutey, het scherm en de laptop weer aan de praat gekregen. Ongeveer een derde van onze voorraad eindproducten is onverkoopbaar geworden. Het aantal afgeschreven boeken is gelukkig beperkt gebleven tot ca. 300.

Heel scynisch vonden we de oorzaak van dit debacle in een plastic fles die de afvoer op het dak blokkeerde.

Robert wist zijn plek na een dag ook weer toonbaar te krijgen en uiteindelijk is hij vrijdag de 23e open gegaan.

Nu mijn huis eens een goede schoonmaakbeurt had gehad werd het tijd om een feestje te geven. Ondanks alles was er genoeg te vieren. Mijn verjaardag, de nieuwe website, de launch van Leng en de nieuwe verkoopplek. En zo hebben we de maand augustus afgesloten met een leuk feestje.

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com