Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

What happened in June

It was very quiet on the website and on social media the last months. That is not because nothing happened, on the contrary. The silence was because “we” have built a new website in the background. The old website was fine but we wanted to be more flexible for the future, we want to create a Khmer translation and perhaps even a webshop in the future. With this new website we are able to extend without making a lot of extra costs. Good friend, Sitha, offered to remake the website in a different program, which we can maintain and extend ourselves. To make it easier for him we did not change anything on the website while he was building this new site. You can see the result of his hard work here and from now on I can keep you posted again on the development and achievements of Panha Sabay.

You could say that there has been quite a few developments to mention already.

Let’s start with the month of June:

A big part of hat month I was in the Netherlands. It was great to be back “home” for a while. It felt good to be close to family and to be able to visit friends. I had a rental car and I enjoyed driving a lot (despite the busy traffic) because the traffic is so extremely well-organized. It makes driving so much easier.

Erik, my dear brother, surprised me with a new machine he developed. This machine will make melting plastic much easier. Unfortunately we were not able to use it yet, but that will be a matter of a few weeks now (more about this later).Bringing the machine to Cambodia was a challenge. The thing did fit in my suitcase but it also looked like a big weapon …. But it did follow me all the way back to Siem Reap without any questions or troubles.

As said I have enjoyed all visits and conversations with everyone. Among other things there was the birthday party of my mother, as in old days chatting, eating and drinking with my best friends, a lovely visit to Zeeland, and an unexpected reunion with a few study friends. But in favour of Panha Sabay I would like to pull out two special events.

In Breda I visited Daniela and Patrick, who started their own foundation a few years back, Diakam. With this foundation they could support and start a number of social activities and organisations in Cambodia. After a long stay in Cambodia, they decided to return to the Netherlands in 2017. They found out that the work for the foundation is much harder from a distance and for that reason they want to dissolve Diakam. Since they had a remaining amount in the books, they offered me the possibility of requesting something if I needed something ….. Well, that was not difficult to answer …… Panha Sabay is in urgent need of a new and improved shredder (the current one, even after renovation, is still causing disruptions and problems). The application was almost immediately approved and so we could give the order to build a new shredder to our machine factory in Siem Reap. I am very grateful towards Diakam and their donors; this is a great push moving forward for us.

But that was not all. I got again two “old” laptops from my former employer. Old is consciously between quotation marks because they are super new and modern for me and my staff. All my employees now have a well-working laptop for study- and work purposes. Fantastic! Again thank you all!

Moreover the request still stands that if anybody has a still reasonably functioning laptop somewhere in a forgotten corner…… I know a number of young people who would be helped a lot with one for study purposes.

Het is de afgelopen maanden heel stil geweest op de website en op Facebook. Dat is niet omdat er niets is gebeurd, integendeel. Dat was omdat er op de achtergrond hard is gewerkt aan het maken van een nieuwe website. De oude website van Panha Sabay was prima maar omdat we in de toekomst flexibeler willen zijn, bijvoorbeeld met een Khmer vertaling en eventueel een webshop voorzagen we een probleem. Goede vriend Sitha bood aan om de website om te zetten naar systeem wat we zelf kunnen onderhouden en aanvullen in de toekomst. Om het hem niet te moeilijk te maken, hebben we de website in de afgelopen maanden dus even met rust gelaten. Inmiddels zien jullie het resultaat en vanaf nu kunnen we jullie dus weer op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

En er is best het een en ander gebeurd de afgelopen maanden.

Laten we beginnen met de maand juni:

Een groot deel van de maand juni bracht ik door in Nederland. Het was heerlijk om even “thuis” te zijn. Fijn om de familie dichtbij te hebben en vrienden te kunnen bezoeken. Ik had een autootje tot mijn beschikking en ik heb er ook van genoten om weer achter het stuur te zitten (ondanks de drukte) want het verkeer is Nederland is extreem goed georganiseerd. Het maakt rijden zoveel gemakkelijker.

Erik, mijn lieve broer, verraste me met een nieuwe machine die hij heeft gemaakt. Deze maakt het plastic smelten een stuk gemakkelijker. Helaas hebben we hem nog steeds niet in gebruik kunnen nemen, maar dat gaat niet lang meer duren (later meer hierover). Het transporteren van het “ding” was nog wel een dingetje. De machine (het grootste onderdeel) paste net diagonaal in mijn koffer, maar het zag er wel een beetje uit als een kanon……. hij is uiteindelijk zonder enig probleem of vraag meegekomen.

Zoals gezegd ik heb genoten van alle bezoekjes en gesprekken met iedereen. Zo was er onder meer het verjaardagsfeestje van mijn moeder, als vanouds gezellig bijkletsen, eten en drinken bij mijn beste vrienden, een heerlijk bezoekje aan Zeeland en een onverwachte reunie met een paar studievriendinnen. Maar voor Panha Sabay wil ik er ook graag nog twee bijzondere gebeurtenissen uitlichten.

In Breda bezocht ik Daniela en Patrick die een aantal jaren geleden een stichting, genaamd Diakam, hebben opgezet. Met deze stichting konden ze een aantal sociale doelen in Cambodja steunen en starten. Na een langdurig verblijf in Cambodja besloten zij in 2017 terug te keren naar Nederland. Inmiddels hebben ze ondervonden dat het werk voor de stichting op afstand een stuk lastiger is en om die reden willen ze de stichting op gaan heffen. Er was nog wel een restbedrag in kas en ze boden mij de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor als ik iets nodig had…. dat was niet zo moeilijk. Panha Sabay heeft erg dringend een nieuwe verbeterde shredder nodig (de oude geeft ook na de renovatie nog steeds storingen en problemen). De aanvraag werd vrijwel direkt gehonoreerd en dus is in Juni de opdracht verstrekt voor het bouwen van een nieuwe shredder. Ik ben Diakam en de donateurs achter Diakam heel erg dankbaar, dit helpt ons enorm vooruit.

Maar dat was nog niet alles. Van mijn oude werkgever kreeg ik weer twee “oude” laptops. Oud is bewust tussen aanhalingstekens geplaatst omdat ze voor mij en mijn medewerkers supernieuw en modern zijn. Al mijn medewerkers hebben nu een goed-werkende laptop voor studie en werk. Geweldig! Nogmaals dank jullie wel!

Overigens blijft staan dat als iemand ergens nog redelijk werkende laptop heeft liggen…. ik ken nog veel meer jongeren die ik er heel erg blij mee kan maken.

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com