Let's try!
Let's reuse!
Let's recycle!
Let's play!
Let's puzzle!
Let's calculate!
Previous slide
Next slide

What lies ahead in 2020?

First of all we would like to say to all of you “HAPPY NEW YEAR!!!” We are looking forward to it. We hope it will be a successful and healthy year for Panha Sabay, and we wish the same for you.

2020 will all be about sales and marketing………. No that would be too boring, but we will focus a lot on it, simply because we have to. I said in the last staff meeting of 2019 (with a drink and oliebollen at the J&R Waffle bar) that Panha Sabay should be known in at least 5 Cambodian cities at the end of 2020. That means that we will travel more the coming period and that we will have to extend our network where possible, so more visibility on social media and using our website more effectively.

Of course we will create more books for Leng this year and we will have to start up the production of the game boards as soon as possible again.

There are a few ideas for some new products. It will not be our main focus, but since it is such a fun thing to do, we will not completely stop the development part.

We already started making (a plan for) an instruction video of Leng “How to play Leng”. Who knows, there might be more videos ahead.

We are also expecting some visitors the coming months. My parents are coming very soon now, so that will be exciting. And I am planning to ride the bicycle whenever it is possible. I like it a lot, biking in the countryside, it’s good for my health and it is always nice to catch up with the “Sorasus-friends”.  We have a bike-weekend planned in February again, so that is a good start.

I am not sure when I will be going to the Netherlands this year, now that my parents are coming this way. But I am planning to go.

Anyway I hope that 2020 will give us enough interesting news and blogs subjects to post on this website, so if you want, please check it on a regular basis. I enjoy writing these articles; I hope you like reading them.

Laten we beginnen met te zeggen: GELUKKIG NIEUWJAAR!!! We hebben er zin in. We hopen dat het een gezond en succesvol jaar wordt voor Panha Sabay en dat wensen we jou ook.

2020 zal alleen maar gaan over verkopen en marketing……. Nee hoor, dat zou te vervelend zijn. Maar we zullen er wel heel veel tijd en aandacht aan besteden, gewoonweg omdat het noodzakelijk is. Ik heb in de laatste staf vergadering van 2019 (onder het genot van een drankje en oliebollen in de J&R Waffle bar) gezegd dat Panha Sabay aan het einde van 2020 bekend moet zijn in in ieder geval 5 Cambodjaanse steden. Dat betekent dat we meer zullen gaan reizen de komende periode en dat we waar mogelijk ons netwerk zullen moeten uitbreiden, dus meer zichtbaar op sociale media en een effectiever gebruik van onze website.

Natuurlijk gaan we meer boeken maken voor Leng dit jaar en we zullen zo snel mogelijk de productie van de speelborden weer op moeten starten.

Er zijn een aantal ideeen voor nieuwe producten maar dat zal niet onze eerste prioriteit zijn. Maar aangezien ik dat werk het allerleukste vind, gaan we de ontwikkeling natuurlijk niet helemaal stopzetten.

We zijn al begonnen met het maken van een (plan voor een) instructie video voor Leng: “Hoe speel je Leng”. Wie weet, misschien volgen er wel meer video’s.

We verwachten ook een aantal bezoekers de komende maanden. Mijn ouders komen heel erg snel, en daar verheug ik me erg op. Ik ben ook van plan om de fiets weer veel te gebruiken dit jaar. Ik vind het fijn om te doen, om buiten de stad te zijn, het is goed voor mijn gezondheid en het is altijd fijn om bij te kletsen met mijn Sorasus-vrienden. We hebben ons eerste fiets-weekend al gepland in februari, dus dat is een goed begin.

Ik weet nog niet wanneer ik naar Nederland kom dit jaar, nu mijn ouders mij eerst komen bezoeken. Maar ik ben zeker wel van plan om te komen.

Tot slot hoop ik dat 2020 ons voldoende interessante nieuws- en blog-onderwerpen brengt. Dus check de website met enige regelmaat als je het leuk vind om ons te volgen. I vind het leuk om deze stukjes te schrijven, ik hoop dat jij het leuk vind ze te lezen.

GET IN TOUCH

Address: National Road 6 Tapaul Village
Svay Dangkum Commune,
Krong Siem Reap 17259, Cambodia

Mobile: +855 95 911 239
Email: info@panhasabay.com
Website: www.panhasabay.com